تماس مستقیم

مجتمع خدماتی، رفاهی و گردشگری پردیس کویر، کیلومتر ششم آزادراه اصفهان – کاشان

کد پستی: ۵۷۲۴۲ – ۵۱۹۴۶

 

تلفکس: ۵۲۶۸۴۰۰ ۳۱۴ ۹۸+

 

ادرس الکترونیکی: www.pardisekavir.ir

پست الکترونیکی: info@pardisekavir.ir